Categorie: Geen categorie

Verkeerscirculatieplan (VCP)

Onveiligheid en Verkeerscirculatieplan Veiligheid begint bij jezelf – meld ons uw idee of situatie U wilt toch ook een binnenstad waar u veilig over straat kunt? De gemeenteraad bespreekt op 21 september 2023 het verkeerscirculatieplan voor de binnenstad, waarin we zoveel mogelijk van uw eerdere opmerkingen hebben mee laten nemen. Er is echter altijd ruimte […]

Lees verder

Veertig nieuwe geveltuintjes in de stad

Veertig nieuwe geveltuintjes in de stad Op 15 april 2023 is er weer hard gewerkt door de bewoners en de Wijkraad om het versteende centrum van Leerdam wat meer te vergroenen. Vorig jaar deden we dit door het aanleggen van horizontale geveltuintjes, dit jaar zijn bijna 40 verticale geveltuintjes aangelegd in de Bergstraat, Noordwal en […]

Lees verder

Horizontale geveltuintjes

Actiedag horizontale geveltuintjes in Leerdam  Tijdens de actiedag vorig jaar (april 2022) zijn er maar liefst 57 geveltuintjes aangelegd. Dit jaar willen we de nadruk leggen op verticale geveltuintjes. Dat zijn tuintjes waarvan het groen langs de gevel omhoog kruipt en de straat een nog veel groener karakter geeft dan de geveltuintjes die we vorig […]

Lees verder

Mooiste geveltuintje van Leerdam ligt aan de Bergstraat

Mooiste geveltuintje van Leerdam ligt aan de Bergstraat Wijkraad Centrum Leerdam hield eind april een geveltuintjesdag. Daarbij zijn er bijna veertig geveltuintjes aangelegd door de bewoners van de Bergstraat, de Noordwal, de Nieuwstraat en de Hoogstraat in het centrum van Leerdam. Dit in samenwerking met de gemeente. Als vervolg op de actiedag zijn halverwege juli […]

Lees verder

Ontbijten met Wijkraad Centrum Leerdam

Ontbijten met Wijkraad Centrum Leerdam Op de Nationale Burendag, die dit jaar op 24 september wordt gehouden, organiseren wij als Wijkraad Centrum Leerdam een ontbijt voor bewoners en ondernemers die in het centrum wonen en/of werken. Hiermee hopen wij dat bewoners en ondernemers elkaar als buren beter leren kennen. Moment om in gesprek te gaanWij […]

Lees verder

Geveltuintjes kleuren centrum groen en blauw en geel en oranje en rood…….

Geveltuintjes kleuren centrum groen en blauw en geel en oranje en rood……. Vanuit onze enquêtes is vooral de wens voor meer groen in het centrum gebleken. Naast de plannen op langere termijn wilden we al vast van start gaan met een klein project; geveltuintjes. Een grote groep bewoners van de Bergstraat, Hoogstraat en Noordwal heeft […]

Lees verder

Wie wil helpen om een plan te maken voor een groener Leerdam centrum?

Wie wil helpen om een plan te maken voor een groener Leerdam centrum? Nog niet zo lang geleden heeft de wijkraad een enquête gehouden onder de bewoners van het centrum en een aparte onder bewoners van de Hoogstraat. De resultaten van beide enquêtes zijn op de website van de wijkraad te lezen. Uit de enquêtes […]

Lees verder

Uitslag Bezoekersenquete

Volgens bezoekers heeft Leerdam meer potentie Het centrum van Leerdam heeft alle mogelijkheden om aantrekkelijker te worden voor bezoekers, bewoners en ondernemers. In eerdere enquêtes heeft Wijkraad Leerdam Centrum bewoners en ondernemers gevraagd hoe zij wonen en leven in het centrum ervaren en wat beter zou kunnen, nu hebben we bezoekers naar hun mening gevraagd. […]

Lees verder

Bezoekersenquête centrum Leerdam – wat moet er veranderen?

BEZOEKERSENQUÊTE CENTRUM LEERDAM – WAT MOET ER VERANDEREN? Wilt u met uw mening helpen om de binnenstad een oppepper te geven? Eerder heeft de Wijkraad centrum Leerdam een enquête gehouden onder bewoners en ondernemers van het centrum over het woon- en leefklimaat in het centrum. Als vervolg daarop willen we de bezoekers middels een bezoekersenquête […]

Lees verder

Interview met Leonie van der Horst

Interview met Leonie van der Horst, één van de vrijwilligers van het Hofje van Mevrouw Van Aerden. Zo’n muur rond de tuin van het Hofje blijkt voor sommige bewoners ( ook die van het Centrum) soms best wel een barrière te zijn.  Veel Leerdammers zijn er nog nooit geweest!! Soms trekken mensen de stoute schoenen […]

Lees verder