Kinderen in de binnenstad

kinderen in de binnenstadKinderen in de binnenstad

In het wijkplan stonden drie doelen: het opknappen van de speeltuin ‘de Stadsvrienden’, een advies ‘kinderen spelen op straat’ en ‘buurtpreventie & buurtparticipatie’.

Er bleek al een bestaande structuur te bestaan van een buurtbeheergroep en daarom is de werkgroep overgegaan in een buurtbeheergroep. Deze actieve groep heeft de afgelopen 1,5 jaar niet stil gezeten! De speeltuin is opgeknapt en de buurtparticipatie is vergroot. Aangezien deze groep zich vooral richt op het opzetten van nieuwe initiatieven en het voortzetten van bestaande activiteiten, hebben we het advies schrijven stopgezet. De actiebenadering lijkt op dit moment voldoende te werken. Er is namelijk veel meer gedaan dan alleen deze doelen!

Er is een buurt BBQ georganiseerd bij de speeltuin waar een hoge opkomst was. Bovendien zijn er meerder kinderspeelmiddagen geweest, waarbij kinderen weer lekker buiten konden spelen. Daarnaast is er in samenwerking met de Lichtboom al 2 jaar op rij een leuke activiteit voor de kinderen georganiseerd om de kinderen te betrekken bij de lichtboom.

Door alle leuke activiteiten heeft deze buurtbeheergroep zelfs de stadsrechtenprijs 2017 gewonnen!