Veiligheid in de binnenstad

veiligheid in de binnenstadVeiligheid in de binnenstad

De werkgroep veiligheid in de binnenstad heeft een vliegende start gemaakt. Er zijn diverse activiteiten opgezet waarin buurttoezicht er een van is. Er is een actieve groep mensen aan de slag gegaan met buurttoezicht. Hierbij heeft Wijkraad centrum zich niet alleen beperkt tot het centrum, maar hebben ze ook andere wijkraden geholpen met het opzetten of versterken van buurttoezicht. Flyeren of de aanschaf van de materialen, de wijkraden proberen dit zoveel mogelijk gezamenlijk op te pakken.

Daarbij is er een informatiepakket en informatieavond voor ouderen georganiseerd. Dit had als doel om ouderen bewust te maken van de gevaren in het zomaar open doen voor vreemden. Met name in de donkere maanden kan het een extra gevaar geven bij ouderen om zomaar de deur open te doen. De informatieavonden waren een groot succes want het zat bomvol!

Er is een heel succesvolle snelheidsactie opgezet in de stad, waarbij de bestuurders in de binnenstad geattendeerd zijn op hun snelheid om bewustwording te creëren. In samenwerking met de politie en gemeente is het een actie gehouden bij de kruising Noordwal  Vlietskant. Ook in 2018 zullen er meerdere snelheidsacties gehouden worden.

Er is een onderzoek gestart naar een collectieve inkoop van PARTICULIERE camera mogelijkheden (dus niet die van de gemeente zelf). Dit bleek niet via de gemeente of politie opgezet te kunnen worden. In 2018 gaat de wijkraad de mogelijkheden onderzoeken om via een leverancier kortingsafspraken te kunnen maken als bewoners van het centrum gezamenlijk camera’s inkopen.