Jongeren in de binnenstad

jongeren in de binnenstadJongeren in de binnenstad

Ook deze werkgroep is enthousiast van start gegaan in de afgelopen 1,5 jaar. Er stonden een aantal doelen in ons wijkplan. Allereerste hebben we de plannen voor een eventuele bioscoop verder uitgevraagd in een grote enquete. Er is een enquete gehouden onder jongeren die door veel jongeren is ingevuld. De resultaten van deze enquête zijn besproken en in samenwerking met de jongerenraad en het jeugdwerk Leerdam is hier start gemaakt om hier een vervolg aan gegeven.

Er is een hangplek gecreëerd bij het Veerhuys, in samenwerking met politie en dat gaat nu heel goed. De jongeren hadden geen hangplek en hebben deze nu gekregen. Dit geeft veel plezier voor de jongeren en verminderd de overlast op plekken waar deze jongeren voorheen bijeen kwamen.

Om verdere stappen te maken was het doel van de wijkraad om een plan op te stellen waarin de uitkomsten van de enquête omgezet werden in concrete acties. Wijkraad heeft veelvuldig contacten gelegd tussen jongerenraad en Stichting Jeugd & Jongerenwerk. Wijkraad heeft namelijk niet de middelen en mensen zelf om er actief mee aan de slag te gaan, maar moeten daarom in contact blijven met Stichting Jeugd & Jongerenwerk en de jongerenraad. Aangezien de jongerenraad en het jeugdwerk Leerdam op dit moment druk is met de zelforganisatie van beide organen, is het nog even afwachten op de acties die uit de enquête gaan komen. We hebben daarom als wijkraad besloten om deze werkgroep on hold te zetten, tot er meer rust is in de samenwerking met andere partijen. We hopen uiteraard dat dit in 2018 nog een plek krijgt, maar anders hopen we hier zeker in 2019 verdere stappen in te kunnen zetten.