Wie wil helpen om een plan te maken voor een groener Leerdam centrum?

Wie wil helpen om een plan te maken voor een groener Leerdam centrum?

Nog niet zo lang geleden heeft de wijkraad een enquête gehouden onder de bewoners van het centrum en een aparte onder bewoners van de Hoogstraat. De resultaten van beide enquêtes zijn op de website van de wijkraad te lezen.

Uit de enquêtes kwam naar voren dat u als bewoner graag meer groen wil in de stad. Daarom wil de Wijkraad centrum Leerdam nu met u samen bepalen hoe dat er uit moet gaan zien. Samen met u een ontwerp maken voor de woon- en winkelstraten in het centrum, waarmee we naar de Gemeente kunnen gaan. Helpt u mee?

Dat het centrum een wat stenige indruk maakt komt prominent naar voren uit menige spontane opmerking die bewoners maakte: mooie beplanting en oude bomen in het centrum die passen bij onze historische binnenstad!! De wijkraad wil graag werk maken van deze wens en wil een plan maken voor meer groen in de stad. Maar dat zal geen sinecure zijn: er is al zo weinig ruimte gezien de smalle straten, de parkeerbehoefte, de uitstallingen hier en daar en om dan daar nog groen tussen proppen, ga daar maar eens aan staan! Daarom willen we dit graag samen met u doen en onze krachten bundelen.

Maar eerst de voordelen van meer groen in de stad:

 • Groene pleintjes en parkjes in de stad verhogen de mogelijkheid tot onderlinge contacten en de levenskwaliteit in de stad. Een mooi voorbeeld hiervan is het (piepkleine) parkje dat Hilda Boon aangelegd heeft aan de Singel.
 • Groen zorgt voor de biodiversiteit. Een stenige stad trekt vooral stadsduiven, kraaiachtigen en meeuwen. Als je meer lommerrijk groen, meer bloemrijk grasland en meer struweel langs de waterkanten aanbrengt, trekt dat veel meer zangvogels, vlinders en bijen.
 • Groen verkoelt de stad. Dat is echt waar. Onderzoek heeft uitgewezen dat meer stenen in de stad meer warmte aantrekt en vasthoudt. Groen daarentegen helpt het matigen van de hitte en kan ook nog eens voor heerlijke schaduw zorgen.
 • Groen is gezond. Tal van onderzoeken wijzen uit dat meer groen een positief effect heeft op de gezondheid. Een hele leuke: ziekenhuispatiënten die vanuit hun kamer zicht hadden op groen herstelden meetbaar sneller dan patiënten met zicht op een blinde muur.
 • Groen verhoogt de waarde van huizen en kantoren, blijkt uit veel onderzoeken. Een huis met zicht op groen brengt al gauw 5 tot 10 % meer op.
 • Groen trekt bedrijven. Brainport Eindhoven trekt in haar battle for talent veel internationale bedrijven naar haar groene bedrijventerreinen. Nu is Leerdam geen Eindhoven, maar toch!
 • Groen reduceert geluidsoverlast. De aanwezigheid van groen kan het geluid met al gauw zo’n 1 tot 2 dB beperken. Daarnaast kan het aangename geruis van bomen en het getwinkeleer van vogels mogelijke geluidshinder van verkeerslawaai verzachten.
 • Groen kan gebruikt worden als artistiek element. Diverse kunstenaars (bijvoorbeeld in Milaan) maken de mooiste ontwerpen van groene gevels.

Natuurlijk zijn er, vooral ook praktische, bezwaren. Bij relatief weinig beschikbare ruimte zijn er dan eigenlijk twee mogelijkheden:

 • Je beperkt je en volstaat met geveltuintjes, bloembakken, groene wanden, groene daken en groene “overkappingen” van straten
Dit is een voorbeeld uit een kleine stadje op Goeree. Hoe aardig kan het eruit zien!
 • Je maakt meer ruimte door hier en daar rijd- of parkeerruimte op te offeren.
Hier heeft men wat meer ruimte en zijn er kleine privétuintjes gerealiseerd.

Maar goed: niet alles is mogelijk en vandaar dat wij het belangrijk vinden dat dat de bewoners hier nauw bij betrokken zijn.

Waar de wijkraad aan denkt is:

 1. Een groot plan voor rond het centrum. Vooral de Zuid-Hollandweg is qua inrichting ronduit rommelig. Kunnen we daar samen met de gemeente een integraal bio-divers plan voor maken?
 2. Een masterplan voor de woon- en winkelstraten in het centrum. Hier kunnen we  in aangeven hoever je zou kunnen gaan, wat er mag en niet mag van de gemeente, welk soort groen er bij welk plan geschikt is, wie je als deskundige in kunt schakelen enz.
 3. Een pilot voor één straat. Bewoners in twee straten in het centrum hebben aangegeven naar meer groen in de straat te willen. Kunnen we niet met één van hen “oefenen” en leren hoe we dit het beste aan kunnen pakken?

Voor al dit denkwerk hebben we mensen nodig die ons willen helpen om dit (in ieder geval het maken van een plan – los nog even van de uitvoering) voor elkaar te krijgen. Mensen die in het centrum wonen en dit leuk vinden en gemotiveerd zijn op dit samen met de Wijkraad op te pakken. En als je wat deskundigheid (omtrent groen, hoe je de gemeente benadert, hoe je straatgenoten weet te motiveren of wat dan ook) meebrengt is dat mooi meegenomen.

Heeft u hier zin in? Geef uw naam dan door zodat we snel kunnen beginnen. U kunt hiervoor mailen met info@wijkraadleerdamcentrum.nl of een van ons aanspreken op straat. Graag tot snel!

Met vriendelijke groet,

Wim van der Leij en Harry Singeling,

Wijkraad Centrum Leerdam

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Captcha loading...