Groen in de binnenstad

groen in de binnenstadGroen in de binnenstad

Na de raadspleinbijeenkomst vorig jaar, is er een bewonersbijeenkomst georganiseerd om de onderwerpen van het wijkplan verder vorm te geven. Bij het onderdeel ‘wonen en werken’ bleken veel diverse onderwerpen te liggen waar veel ideeën en knelpunten waren. Om die reden zijn er vanuit dit onderdeel twee werkgroepen opgestart: een werkgroep ‘groene & gezellige binnenstad’ en een werkgroep ‘veilige binnenstad’.

In de werkgroep ‘groene & gezellige binnenstad’ is ontzettend veel gebeurd. In samenwerking met Studio Blad is een voorstel bij de gemeente neergelegd met ideeën voor de korte termijn en lange termijn. Qua korte termijn voorstellen zijn er een aantal ideeën al in werking gezet.

Het oorspronkelijke idee van mobiele bakken waar bomen in komen te staan om het straatbeeld aan de kerkstraat op te fleuren bleek niet mogelijk. In plaats daarvan is er een mobiel terras geplaatst om de gezelligheid in te brengen. In eerste instantie was dit een tijdelijk plan, waarbij het terras gedurende de winterperiode opgeruimd zou worden. Echter kreeg de gemeente, nadat het terras weggehaald was kreeg, zoveel telefoontjes van bewoners die het jammer vonden dat het terras weg was, dat het terras permanent in het straatbeeld te zien is.

Maar er is meer gebeurd. Vanuit het advies zijn meer acties ondernomen:

Op diverse plekken zijn veldbloemen geplaatst onder andere aan de Zuidhollandweg.

De bloemen en plantenbak bij het voogdplein was wat saai (alleen Lavendel) —> groenspecialist heeft andere opties aangedragen en die zijn geplant.

De cadeauboom is geplaatst aan de Blokhuisstraat.

Een aantal lange termijn voorstellen, zoals het herinrichten van de stoep in de kerkstraat en het aanpakken van de markt, zijn positief ontvangen maar zullen op dit moment om financiële redenen nog niet opgepakt kunnen worden’. Ondanks dat deze plannen nog niet opgepakt kunnen worden, hebben we wel een ander vooruitzicht. We hopen dat bij de plannen van het Reilinghplein in ieder geval groen bij Reilinghpelin een belangrijk onderwerp wordt en op die manier er ook groen in de binnenstad komt.

Over het parkeerbeleid hebben we de samenwerking met de gemeente opgezocht. Het parkeerbeleid is onderdeel geworden van het verkeersplan wat binnen de gemeente is opgesteld. Het is in 2018 belangrijk om als wijkraad te blijven monitoren of deze punten in de implementatiefase voldoende aandacht blijven houden. Als wijkraad blijven we echter wel continu klachten ontvangen over het parkeerbeleid. Daarom met klem nogmaals de oproep aan de gemeente om hiermee aan de slag te gaan.

Daarnaast heeft de werkgroep via Danielle verschillende knelpunten aangekaart, waar wat mee gedaan is. Een voorbeeld hiervan is de spiegel bij de Knijp op de kruising van de Vlietskant en de Noordwal. Ook is er het afgelopen jaar verscherpt toezicht geweest op het gebruik van vergunningskaarten en het beboeten van foutparkeerders in de binnenstad. Alleen het beboeten van onjuist gebruik van de blauwe kaart in de blauwe zone zou nog sterker onder de aandacht mogen komen.

De bereikbaarheid van winkels & woningen zijn ook meegenomen in het eerder genoemde vervoersplan van de gemeente.

In het wijkplan hebben we aangegeven actief aan de slag te willen gaan met de problemen rondom het grondwaterpeil. De klachten over het grondwaterpeil zijn drastisch naar beneden gegaan omdat de riolering in de Bergstraat is aangepast.