Wie zijn we

Wie zijn we

Wijkraad Leerdam centrum is een spreekbuis voor de inwoners in het centrum van Leerdam. We hebben als wijkraad Leerdam centrum het doel om enerzijds de ideeën vanuit de inwoners bij de Gemeente Leerdam te brengen, maar anderzijds ook initiatieven op te zetten en activiteiten te begeleiden die de leefbaarheid en gezelligheid in de binnenstad vergroten.

Harry Singeling

Harry Singeling

Mijn naam is Harry Singeling. Een paar jaar geleden met mijn vrouw vanuit IJsselstein verhuisd naar Leerdam. Het bijzonder wonen in de voormalige molen van Kon met een prachtig buitengebied op loopafstand maakte het ons gemakkelijk snel te wennen. Wonen in het centrum heeft vele voordelen, zoals alles dichtbij en OV om de hoek. 

Bij het verkennen van de buurt en het ontmoeten van nieuwe mensen kwam ik in aanraking met Wijkraad Centrum Leerdam. Als nieuwe inwoner en net gepensioneerde heeft het historische centrum mijn bijzondere aandacht. En voor je het weet word je als voormalig bedrijfskundige gevraagd mee te denken over je eigen leefomgeving.

Die uitdaging ben ik aangegaan en sinds een aantal maanden mag ik de voorzitter zijn van deze wijkraad. De belangrijke punten voor de komende tijd zijn: vergroten leefbaarheid centrum, meer groen en meer ruimte voor voetgangers en fietsers.

Hilda Sluys

Hilda Sluys

Mijn naam is Hilda Sluys en woon aan de Singel in het centrum van Leerdam. Hier heb ik tevens mijn massagepraktijk.

Al jaren erger ik mij aan het minimalistisch groen in de binnenstad. In plaats van meer is de binnenstad alleen maar minder groen geworden. Grote, mooie bomen hebben het niet gered of moesten wijken voor vernieuwingen van de straat. Er komen dan soms kleine boompjes voor terug maar die voegen zelfs na jaren weinig toe aan het groene effect. In Leerdam komen veel toeristen en ook ouderen maken vaak een tochtje met de boot. Op een Veerstoep zonder groene beschutting zie je de mensen soms eindeloos zoeken naar schaduw. Hoe mooi zou het zijn als het beloofde groen op de Zuidwal en bijvoorbeeld de Veerstoep er zou komen. In andere steden zie je dat het wel lukt om steden te vergroenen. Bijvoorbeeld door groen in grote veilingbakken. Hufterproof en bijvoorbeeld honden kunnen er niet bij.  

Gelukkig ben ik met het nieuwe Reilingplein. Ik hoop van harte dat de perken het goed en weelderig zullen gaan doen en het plein ook goed onderhouden zal worden.

Daarnaast ben ik heel blij dat de buurttuin op de Singel wel gerealiseerd is vorig jaar. Als je ziet wat voor leven dit brengt aan vlinders en bijen. En vooral genieten van groen. Groen maakt blij en doet wat met de mens. Uiteraard vind ik ook een autovrije Kerkstraat heel belangrijk voor beter winkelplezier en veiligheid van de binnenstad. Voor de wijkraad zet ik mij voor bovenstaande in. Daarnaast werk ik mee aan een project rondom stadstuintjes en groene verbetervoorstellen richting de gemeente.

Jolanda de Weerd

Jolanda de Weerd

Mijn naam is Jolanda de Weerd, sinds twee jaar trotse bewoonster van de Noordwal in Leerdam Centrum en werkzaam bij Politie Nederland

Ik wil mij inzetten voor een stad waarin het gemoedelijk wonen en gezellig recreëren is. Daarnaast wil ik me ook inzetten voor het behoud van ons culturele erfgoed. Helaas is er veel verloren gegaan is, zoals bijvoorbeeld de stadspoorten en het stadhuis. Daarom wil ik dat wat we nu nog aan historie hebben, gekoesterd wordt.  

Vanuit de Werkgroep Kerkstraat en Werkgroep Hoogstraat wil ik me inzetten voor een levendig centrum en streven naar een goede balans tussen wonen, winkelen en recreëren in ons centrum. 

Wim van der Leij

Wim van der Leij

Mijn naam is Wim van der Leij. Voormalig wethouder van de gemeente Leerdam en nu gepensioneerd. Al vele jaren bewoner van het Centrum van Leerdam. Ik ben stadsgids in Leerdam en rondleider op het Hofje.

Ik ben me er steeds meer bewust van dat in een kleinschalig stadje als Leerdam niet alles kan: bezoekers, bewoners, fietsers, toeristen en dan ook nog eens ruimte voor gehandicapten, uitstallingen op straat, parkerende auto’s, doorgaand autoverkeer enzovoort. Je ziet dat steeds meer binnensteden keuzes maken voor leefbaarheid, voor de historische schoonheid van de stad, voor meer groen. Daar wil ik mij voor inzetten. 

Ik zit in de werkgroep Hoogstraat en in de werkgroep Kerkstraat. Maar ook voor een groenere binnenstad wil ik mij inzetten.

Michael van Krieken

Michael van Krieken

Mijn naam is Michael van Krieken. Ik woon in het centrum aan de Poorterij / Kerkstraat. Ik ben werkzaam bij SNS Culemborg en Leerdam. Binnen de wijkraad ben ik actief als secretaris. Daarnaast denk ik mee aan de verschillende plannen en initiatieven die vanuit de wijkraad en bewoners worden voorgesteld en uitgedacht. Deze probeer ik deze mede te organiseren. Ik zie het liefst een centrum waarin werken, wonen maar ook vrijetijdsbesteding goed gecombineerd worden. Het zou mooi zijn als op basis van de gecombineerde wensen van bewoners, bezoekers en ondernemers de verbeteringen doorgevoerd worden in het hele centrum. In de komende periode wil ik met de overige wijkraadleden graag zorgen dat er uit de goede initiatieven en onderzoeken zaken tot uitvoering worden gebracht. Ten behoeve van leuker wonen, werken en leven in het centrum van Leerdam.

René Middag

Rene Middag

Mijn naam is René Middag. Bij de Wijkraad ben ik betrokken als ondernemer(eigenaar Koffie in de bakkerij) maar ook als bewoner van het centrum.

Onze omgeving is voor een groot gedeelte verantwoordelijk voor hoe we ons voelen. Zo is een gezond leefklimaat van essentieel belang voor bewoners en ondernemers. Hierbij kan je denken aan veel groen wat rust geeft en een stukje veiligheid; zowel voor de bewoners maar ook voor de toerist die Leerdam bezoekt en de diverse ondernemingen bezoekt.

Binnen de Wijkraad ben ik verantwoordelijk voor de financiën en ik fungeer als klankbord als het gaat om ondernemen en wonen in het centrum.

Wil jij ook meedenken over een prettige woon en leefomgeving in het centrum. Schuif dan eens geheel vrijblijvend aan bij de Wijkraad en geef je op via onderstaand contactformulier?