Resultaten enquête leefbaarheid Hoogstraat Leerdam

Enige tijd geleden heeft de Wijkraad Leerdam Centrum een enquête gehouden onder de bewoners en ondernemers van de Hoogstraat. We mochten hier veel reacties op ontvangen, waarvoor onze dank. In deze brief vertellen we u de belangrijkste uitkomsten van deze enquête en wat we hier verder mee gaan doen.

Aanleiding Enquête

Dat de Hoogstraat niet meer de bruisende, sfeervolle straat van weleer is, is pijnlijk duidelijk. Er moet liefst op korte termijn iets gebeuren, daarom heeft de Wijkraad Leerdam Centrum deze enquête gehouden. Want juist de gebruikers kunnen als beste aangeven hoe de Hoogtraat weer een straat kan worden waar het prettig wonen, wandelen, recreëren en winkelen is.

De uitslag van de enquête bespreken wij als Werkgroep van de Wijkraad Leerdam Centrum met de gemeente Vijfheerenlanden. Het geeft de gemeente voor de korte termijn handvatten om beslissingen te kunnen nemen over bijvoorbeeld woonaanvragen en op lange termijn handvatten om beleid op te stellen. De resultaten van deze Hoogstraat enquête worden ook meegenomen in de binnenstad-brede enquête over het woon- en leefklimaat in het centrum van Leerdam, welke door het externe bureau DTNP uitgevoerd wordt. De resultaten van beide enquêtes zijn de basis voor een actuele binnenstadvisie die de binnenstad van Leerdam aantrekkelijker gaat maken voor bewoners, bezoekers en ondernemers.

Leeswijzer

In dit document leest u op pagina 2 de belangrijkere resultaten van de enquête, gerangschikt naar thema. De barometer op pagina 3 geeft deze resultaten grafisch weer. Voor de volledige uitslag verwijzen wij u graag naar onze website https://www.wijkraadleerdamcentrum.nl waar deze eind december beschikbaar komt. Of neem contact met ons op via enquete@wijkraadleerdamcentrum.nl om met ons mee te denken over de toekomst van de Hoogstraat.

Wij wensen u veel leesplezier en danken u voor uw medewerking aan deze enquête.

Werkgroep Hoogstraat

Harry Singeling, Jolanda van de Weerd (Wijkraad Centrum),

Wim van der Leij, Heidi Timmer (bewoners Hoogstraat),

11 december 2020

de belangrijkste conclusies naar thema gerangschikt

Er zijn naast de cijfermatige scores heel veel aanvullende opmerkingen gemaakt, waaruit duidelijk de betrokkenheid de bewoners van de Hoogstraat blijkt. Wat heel nadrukkelijk naar voren komt, zijn de zorgen om verkeersveiligheid en leegstand.

Thema Inrichting

De allure van weleer is nog zichtbaar maar veel panden zijn verwaarloosd en staan leeg, wat afbreuk doet aan het straatbeeld. De straat zou aantrekkelijker gemaakt kunnen worden door het aanplanten van groen, waarmee er ook schaduw/beschutting ontstaat en het plaatsen van straatmeubilair als zitbankjes en lantaarnpalen.

Thema Sociaal

Er is sprake van een sociaal leven in de straat, maar dat zou beter kunnen zijn wanneer er geen hinder van verkeer en de aanwezigheid van de Coffeeshop zou zijn. Ook al wonen er weinig kinderen, spelen op straat is niet mogelijk. Hangjongeren maken samen met de bezoekers van de coffeeshop dat het gevoel van veiligheid vooral in de avond minder is. Het sociale leven hangt samen met de overige thema’s – een bankje wat uitnodigt om samen een praatje te maken of een goed verlichte straat waarin je veilig kunt bewegen.

Thema Omgeving

De Hoogstraat ligt centraal en heeft veel (onbenutte) mogelijkheden. Bewoners en gemeente doen hun best de Hoogstraat netjes te houden qua onderhoud en afval. Er wordt echter overlast ervaren van bezoekers en verkeer, met name in het weekend en de avonden (drugs, afhaalmaaltijden, hangjongeren).

Thema Verkeer

De verkeersveiligheid moet op korte termijn verhoogd kunnen worden door het aanbrengen van snelheidsremmers waar mogelijk en meer handhaving op onder andere snelheidsovertredingen en wild parkeren. De stoep is vaak te smal en te glad voor de wandelaar, waarbij deze ook gehinderd wordt door objecten op de stoep. De fietser zou gebaat zijn bij een stalling en een spiegel bij het Hofje voor de veiligheid bij het rechtsaf slaan.

Overig – Toekomst

Bewoners zijn hoopvol over de toekomst, maar geven aan dat er wel wat moet gebeuren, liefst op korte termijn. Zij hebben behoefte aan een veilige, gezellig ogende straat; herstel van de oude grandeur maar dan passend bij het tijdbeeld van nu. Een gezamenlijke jaaragenda waarop bijvoorbeeld het organiseren van een jaarlijkse straatbarbecue kan het saamhorigheidsgevoel versterken en onderstrepen. 

De uitkomst van de enquête in beeld en cijfers

Voor het interpreteren van de uitkomsten van de enquête is het van belang eerst te kijken naar de mate van representativiteit; hoeveel mensen hebben deze ingevuld. De enquête van de Hoogstraat is door bijna 40% van de respondenten ingevuld. Dat is zeker geen slechte score en daarmee kunnen we ook iets met de resultaten. Deze resultaten hebben we voor u verwerkt in een straatbarometer die u op de volgende pagina aantreft. 

Hoogstraat – Straatbarometer

In onderstaande figuur ziet u een straatbarometer, wij hebben deze geleend van een Belgisch voorbeeld genaamd Straatvinken. Deze barometer geeft aan hoe u de leefbaarheid in de Hoogstraat ervaart. U ziet in dit figuur de 17 aspecten terug waar we in de enquête vragen over gesteld hebben. De maximum score is 10, het getal in de gele balk geeft aan welke waarde u hier gemiddeld aan gegeven heeft.

Thema Verkeer

Parkeergelegenheid (3,2), ruimte voetganger (4,6), verkeersveiligheid (3,6) en verkeersluwte (3,2) scoorden opvallend laag qua uitkomsten. Dit in tegenstelling tot uw opmerkingen en antwoorden op de open vragen waarin u onder andere aangaf dat u graag de snelheid verminderd ziet, waarbij de auto te gast is in uw straat zodat er meer ruimte ontstaat voor de fietser en voetganger. 

Thema Omgeving

Onder het thema omgeving vallen: hittecomfort (6,5), overstromingsbestendigheid (7,7), netheid straat (5,8) en geluidscomfort (4,8). U roemde de mooie oude gebouwen en de netheid in de straat maar maakt u zorgen over verkrotting, achterstallig onderhoud en de verkeerssituatie.

Thema Sociaal

Bereikbaarheid voorzieningen (7,5), veiligheidsgevoel (5,8), sociaal contact (6,8) en spelen op straat (2,8) zijn ondergebracht in dit thema. Dit thema scoort hoog; goed contact met de buurt is voor u van belang en u wilt dat in een veilige omgeving kunnen hebben.

Thema Inrichting

Hieronder vallen de punten als schaduw/beschutting (5,6), rustplekken (3,4), oversteekbaarheid (4,7), groen (3,2) en uitzicht/fraaiheid Hoogstraat (5,2). Uit de enquête blijkt dat op al deze punten laag gescoord wordt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Captcha loading...