Vlindertuintjes

Vlindertuintjes | Maak baan voor de vlinders!

Vlindertuintjes

Het centrum van Leerdam is voor bestuivers echt een woestijn. Daar moet verandering inkomen, vinden vier centrumbewoners. Zij hebben samen met De Joost een project voorbereid dat een bijdrage had moeten leveren aan meer biodiversiteit in het centrum. Door de coronacrisis valt een deel van hun project  in duigen. Vlindertuintjes.

Wim van der Leij: “Tja, het had zo mooi kunnen zijn….. we hadden een fantastisch project voorbereid met  Siri Muilenburg, docent biologie van De Joost, de VMBO school in Leerdam. Samen met haar waren mooie lessen voorbereid en als klap op de vuurpijl zouden de leerlingen  vlindertuintjes inrichten en verkopen tijdens een presentatie-avond van het project op De Joost. Maar ja, toen gingen de scholen dicht!”

Guus Smid vervolgt enthousiast: “We zaten even in zak en as. Alle vlindertuintjes waren klaar, het juiste seizoen staat NU voor de deur. Een jaar wachten ? Geen optie. Daarom willen wij de vlindertuintjes met hulp van wijkraad Centrum verkopen. En we hopen dat we ze allemaal in het centrum kunnen slijten.”

Harry Singeling: “De wijkraad Centrum heeft een werkgroep Groen. Deze actie sluit nauw aan bij onze acties voor een groener centrum. Wij hopen mensen bewust te maken van het feit dat je met kleine initiatieven als deze tuintjes of door één of twee tegels uit je tuin halen, je al een behoorlijk verschil kan maken en bij kan dragen aan het herstel van de biodiversiteit. Juist ook in het centrum!”

“Het centrum van Leerdam is versteend. Voor bestuivers is het een barre woestijn. Een onoverkomelijke barrière,’ legt Guus Smid uit. “We willen proberen om een bres te slaan in deze barrière. Een passage waardoor bestuivers zich vrijelijk kunnen bewegen.”  Als er verspreid door het centrum tuintjes worden ingericht, of mensen vervangen een paar tegels voor vlinderlievende beplanting  dan gaat dat zeker lukken!”

De tuintjes gaan 10 euro kosten. Dit kan zo goedkoop doordat  VHL 4 Global Goals het project gesubsidieerd heeft.  Ook zegde de  gemeentewerf haar medewerking toe. Kopers krijgen de tuin, worteldoek en later ook plantjes. Men hoeft zelf alleen maar een zak potaarde aan te schaffen.

“En dat alles voor 10 euro! Een schijntje en je doet jezelf en de natuur een groot plezier! Het gaat hard met de verkoop van de tuintjes. Belangstellenden kunnen een tuintje reserveren door een mail te sturen naar vlindertuinleerdam@hotmail.com. De eerste 30 mensen die reageren, krijgen een bericht dat ze een tuintje kunnen krijgen. Hoe ze die betalen moeten, wanneer en waar ze het tuintje op kunnen halen, staat in dat bericht. 

“Nog belangrijk om te melden,” besluit Ben Boon. “Van de opbrengst wordt bloemenzaad gekocht. Dat zaaien we in overleg met de gemeente in perken en langs wegen in het centrum, zodat het niet langer een woestijn is, maar juist een oase voor de vlinders en andere bestuivers.”

Meer weten?

Facebook: Wijkraad Centrum Leerdam

www.vlinderstichting.nl

www.ivn.nl

www.bijenhouders.nl

Contactformulier

Tagged , , , ,